KUP Grading Syllabus

WHITE BELT 10TH KUP                                               GOING FOR 9TH KUP – YELLOW TAG

YELLOW TAG 9TH KUP                                            GOING FOR 8TH KUP – YELLOW BELT
YELLOW BELT 8TH KUP                                                      GOING FOR 7TH KUP – GREEN TAG

GREEN TAG 7TH KUP                                               GOING FOR 6TH KUP – GREEN BELT

GREEN BELT 6TH KUP                                                       GOING FOR 5TH KUP – BLUE TAG

BLUE TAG 5TH KUP                                                           GOING FOR 4TH KUP – BLUE BELT

BLUE BELT 4TH KUP                                                          GOING FOR 3RD KUP – RED TAG

RED TAG 3RD KUP                                                          GOING FOR 2ND KUP – RED BELT

RED BELT 2ND KUP                                                            GOING FOR 1ST KUP – BLACK TAG

DAN/POOM GRADING SYLLABUS

BLACK TAG 1st KUP                                           GOING FOR 1st DAN/POOM BLACK BELT

1st DAN/POOM                                                                    GOING FOR 2nd DAN/POOM

2ND DAN/POOM                                                                   GOING FOR 3RD DAN/POOM

3RD DAN/POOM                                                                   GOING FOR 4TH DAN/POOM

4TH DAN/POOM                                                                   GOING FOR 5TH DAN

5TH DAN                                                                                         GOING FOR 6TH DAN

6TH DAN                                                                  GOING FOR 7TH DAN